lørdag 10. juli 2010

Utbygg/påbygg/tilbygg? Eller garasje? - Del 5

Del 4 finner du her.

I Del 1, 2, 3 og 4 av denne serien har du fått lære om søknadsprosessen og hva du trenger å skaffe til veie (se Del 2) for selv å kunne levere byggeMELDING uten kostbar hjelp fra fagfolk, og i hvilke tilfeller du kan bruke ByggeMELDING i stedet for ByggeSØKNAD. Du har fått lære hvordan du lager en enkel, men fullt brukbar, teknisk tegning, -en såkalt byggesakstegning, og videre hva det er du må tegne inn på situasjonskartet før du søker, og hvordan.

Dagens blogginnlegg, "Utbygg/påbygg/tilbygg? Eller garasje? - Del 5", er 5. og (i hvertfall foreløpig) siste del i serien "Byggemelding eller byggesøknad?" her på Glassveranda. Når du har lest Del 1 t.o.m. Del 5 har du lært alt du trenger for selv å kunne levere byggeMELDING! :))

De aller fleste utbyggingsprosjekter er av en slik art at du slipper unna med en slik forenklet søknad, en såkalt ByggeMELDING ("Melding om tiltak"). Det vil si at det er en stor sjanse (mer om dette i Del 1 og Del 2) for at du kan bygge på huset ditt uten at du nødvendigvis trenger å involvere arkitekter, entreprenører og andre kostnadskrevende fagfolk i arbeidet i det heletatt, og i hvertfall ikke i søknadsprosessen. Svært mange er ikke klar over dette, og bransjen selv gjør minst mulig for å forenkle og forklare. Dette var årsaken til at jeg bestemte meg for å lage en trinn-for-trinn beskrivelse av søknadsprosessen, og forsøke å så kort, klart og konsist som mulig forklare hvordan du skal gå fram for å søke om byggetillatelse helt på egen hånd uten innleid hjelp fra arkitekt, entreprenør eller lignende 3. part!

Så, er du klar for femte og siste del i serien? Da hopper vi bare i det: Skriv ut "Byggemeldingsskjema" (NBR 5153) og "Kvitteringsskjema for nabovarsel" (NBR 5155) fra internettlinkene nedenfor dersom du ikke allerede har skjemaene du trenger, for i dag skal det handle om Nabovarsel og hvordan du enkelt og greit fyller ut selve søknadspapirene!
NB! NB! Alle skjema vist her i dette innlegget kan du få se nærmere på i et litt større format dersom du klikker på dem! Dersom du ønsker dem kjempestore, må du deretter holde inne "Ctrl"-knappen på tastaturet ditt mens du trykker på "+"tegnet. (Bruker du "-"tegnet så kan du forminske dem igjen). Alle navn m.m. på skjemaene er fiktive.

Nabovarsel:

Før du kan sende inn søknaden (NBR 5153) må du sende/levere "Gjenpart av Nabovarsel" (NBR 5155) til naboene dine. Også til eventuelle "gjenboere", d.v.s. nærmeste "nabo" selv om denne nærmeste "nabo" (hus eller tomt/eiendom) egentlig synes å være "flere kilometer" unna ditt hus. "Gjenboer" kan også være eieren av et hus og/eller en tomt på den andre siden av veien ovenfor ditt hus. I "Utbygg/påbygg/tilbygg? Eller garasje? - Del 2" ba jeg deg kontakte kommunen og skaffe til veie en rekke papirer, blant annet en Naboliste. Mitt råd er, rett og slett for å unngå overraskelser; be alltid kommunen om en Naboliste selv om du vet hvem alle naboene dine er! Fordi dersom et kraftselskap eller lignende eier 2 kvadrat av grøften nedenfor veien din, så er også de pr. definisjon "naboer" som skal varsles! Varsle så alle som står opplistet på Nabolisten du får/fikk fra kommunen, hvor merkelig du kanskje enn måtte synes det er at alle som står opplistet der skal varsles, så unngår du saksbehandlingsforsinkelser som følge av "manglende opplysninger".

Jeg har fylt ut et nabovarsel slik at du har et eksempel du kan benytte til å fylle ut ditt eget skjema. Jeg tok utgangspunkt i eksempeltegningen i Del 3 samt Situasjonskartet i Del 4. Mitt råd er: Skriv minst mulig på skjemaet, men skriv det som fylles ut. Gjør det så ryddig og så enkelt så mulig, uten forklaringer og utredninger. Skjemaet skal gjenspeile at du er kompetent og selvsikker, men ikke arrogant, -du vet hva du holder på med! ;) Men får du spørsmål om noe fra kommunen i ettertid, kan du alltids forklare mere inngående da. Sjansene er svært små for at de kommer til å spørre om noe. Jo mere "striglet", ryddige og oversiktlige, søknadspapirene er, desto enklere er det for saksbehandler å sette seg inn i, ta stilling til, og godkjenne saken.

Dersom du vil/må sende nabovarselet, skal du sende det rekommandert, slik at du vet med 100% sikkerhet at Nabovarselene har kommet frem/er mottatt. Leier huseier ut huset, mens vedkommende selv bor 50 mil unna deg, kan det jo hende du sende nabovarselet i posten. Noen velger å sende alle varselene rekommandert uansett hvor nært naboene bor. Kanskje for å unngå ubehageligheter, kanskje for å unngå å "legge press" på naboen. Men vær klar over at enkelte kan oppfatte det å motta et rekommandert varsel som svært upersonlig, nesten litt truende, og at det derfor kan være enklere for vedkommende å si nei, enn dersom du snakker med naboen og entusiastisk og glad peker på tegningen og forteller om hvor deilig det skal bli med større stue og et ekstra soverom nå som familien din venter et nytt lite medlem (gjerne mens du peker på magen/din kones mage! ;) Personlig er ofte det beste! Dette er en "innsalgsmulighet"! Kanskje den viktigste "innsalgsjobben" du gjør i løpet av livet. "Selg" idéen til naboen! "Gi litt" av deg selv og din hverdag, og fortell hvorfor dere har så lyst til å bygge ut. De fleste vil føle empati og kjenne seg igjen i gleden og entusiasmen du utstråler, og dermed krysse av i feltet "Samtykker i tiltaket" på skjemaet og signere det der og da.

I "verste fall" krysser de bare for mottatt og denne naboen har da to uker på seg til å klage (komme med såkalte "merknader") hvis de ønsker det. Etter to uker er det for sent. "Den som tier han samtykker". 2-ukers fristen fremgår av "Gjenpart av nabovarsel"-skjemaet som du gir til naboen din enten han/hun signerer i feltet "Samtykker i tiltaket" der og da, eller han/hun ønsker å tenke litt på saken. Ønsker han/hun å tenke litt på saken så husk for all del likevel å få naboen til å sette kryss i ruten "Varsel er mottatt" på skjemaet "Kvittering for nabovarsel" (side 2 på skjemaet "Gjenpart av nabovarsel") og signere på det, slik at du ikke risikerer at naboen plutselig nekter for å ha sett papirene og lager trøbbel for deg i ettertid. Selv velger jeg alltid å ringe på døren hos én og én nabo, snakke med dem, peke og forklare, -og har bare gode erfaringer med det :)

NB! Sammen med skjemaet "Gjenpart av nabovarsel" som du gir, eller sender rekommandert til naboen din, skal du også legge ved en kopi av hustegningene og Situasjonskartet som du har laget klart for å sende/levere til kommunen sammen med søknaden! Også eventuelle andre opplysninger som kan berøre naboens/gjenboers interesser skal vedlegges: F. eks. dersom den nye garasjen din medfører at innkjørselen din må flyttes.

Skal du sende nabovarselet rekommandert må du i tillegg fylle ut skjemaet "Nabovarsel" (se link til skjemaet nesten nederst i dette innlegget), og sende det til hver av de naboene som du velger å varsle rekommandert. Ta deretter med deg varsler med tegninger m.m. til Posten for å sende nabovarslene rekommandert. Postverket vil kvittere nederst på skjemaet "Gjenpart av nabovarsel".
Når du har fått alle naboenes signaturer (og Postens signatur på eventuelle rekommandertsendinger) og "Gjenpart av nabovarsel" og siden "Kvittering for nabovarsel" (side 2 på skjemaet "Gjenpart av nabovarsel") dermed er ferdig utfylt, er alt klart til å oversendes/leveres til kommunen sammen med byggemeldingen! Dette skal legges ved søknaden for at byggesaksbehandler ska se at alle på Nabolisten er varslet, hvordan og når de ble varslet. Da gjenstår kun utfylling av "Byggemeldingsskjema":

Byggemelding:

Jeg har også fylt ut et "Melding om tiltak"-skjema slik at du har et eksempel du kan benytte til å fylle ut ditt eget skjema. Jeg tok også denne gangen utgangspunkt i eksempeltegningen i Del 3 samt Situasjonskartet i Del 4.

Mitt råd er også på dette skjemaet: Skriv minst mulig på skjemaet, men skriv det som fylles ut. (Se mitt skjema). Gjør det så ryddig og så enkelt som mulig, uten forklaringer og utredninger. Også dette skjemaet skal gjenspeile at du er kompetent og vet hva du holder på med! ;) Igjen: Jo mere "striglet" søknadspapirene er, desto enklere er det for saksbehandler å sette seg inn i, ta stilling til, og godkjenne saken. Får du spørsmål om noe fra kommunen får du heller forklare mere inngående da, men det er lite sannsynlig at de vil spørre om noe hvis du har husket å krysse av der du krysse noe, vist "beregning av grad av utnytting" (se nederst på mitt skjema hvordan det gjøres) og du har lagt ved side 1 og 2 av "Gjenpart av nabovarsel", Situasjonsplan, Fasade-, plan og snitt-tegninger.

Merk til slutt tegningene med blå penn oppe i høyre hjørne (se bildet):
Fasadetegninger: "E1"
Plan- og snitt-tegninger: "E2"
Situasjonsplan/kart: "D1 - D2"
Gjenpart av nabovarsel: "C1" på side 1, "C2" på kvitteringssiden (side 2) dersom de er separate.

NB! Oppsummering: Dette er hva du sender til kommunen: Søknadskjema "Melding om tiltak" ferdig utfylt i 2 eksemplarer. To sett av alle tegningene dine: 2 stk. Situasjonskart/plan (originalen + en kopi), 2 stk. Fasadetegninger, 2 stk. Plan- og snittegninger. 1 stk. "Gjenpart av nabovarsel" med kvitteringsdel.

Lag to ryddige og oversiktlige papirbunker: 1 stk. søknad + tegninger og en til stk. søknad + tegninger. Bak disse lar du 1 stk. original "Gjenpart av nabovarsel" med kvitteringsdel ligge løst. Putt i en Tyvek-konvolutt (ekstra sterk konvolutt) og send inn eller levere den inn hos kommunen. Saken skal etter loven behandles av kommunen innen tre uker. Hvis du ikke hører fra kommunen innen 3 uker kan byggearbeidene etter loven bare settes i gang. Men personlig tror jeg at jeg for sikkerhets skyld ville ha ringt kommunen og forsikret meg om at det var greit, før jeg begynte å bygge.

Jeg skal oppdatere skjema-linkene til skjemaene i tidligere publiserte deler av serien "Utbygg/påbygg/tilbygg? Eller garasje?" her på Glassveranda. Statens Bygningstekniske etat vil ha alt elektronisk i fremtiden, og har dermed nylig fjernet de fleste utskrivbare skjemaene fra nettet. De digitale skjemaene finner du imidlertid link til HER. Det blir stadig mere komplisert å søke selv, men la deg ikke skremme!! Ønsker du skjemaer i papirform kan du hente dem på byggesaksavdelingen i din kommune. Du finner dem også her inntil videre:

NBR 5153 Melding om tiltak
NBR 5154 Nabovarsel (til bruk ved rekommandert sending)
NBR 5155 Gjenpart av nabovarsel (med kvitteringsdel)

Det var det hele! Dette har vært svært tidkrevende bloggeinnlegg, men jeg håper og tror at serien vil være til hjelp og nytte for mange der ute i årevis fremover som ønsker å gjøre søknadsjobben selv uten fordyrende mellomledd!

Lykke til med byggeprosjektet ditt!! :)

Klem, Ann,
interiørbloggen Glassveranda.


Del 4 finner du her.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Tusen takk for at du tok deg tid til å forklare for en "lekdame" Nå blir det bygging på ho´ mor :-)

Anonym sa...

Hei,
kjempeflott blogginnlegg du har laget her.
Vi synser med tanken om å bygge et tilbygg på vårt hus. Det vil være på ca 2x10 m. (20 m2). Tilbygget skal plasseres oppå eksisterende garasjetak som er flatt og bestå av bod og ny entre. Kan vi benytte din metode her for å gjøre dette? Gjelder nye regler fra 1.juli 2010? Tusen takk, Ståle

Ann sa...

Hei, hei! :)) Dette spørsmålet har dessverre gått meg hus forbi..., beklager det.

TIL ALLE DERE SOM LESER DENNE BLOGGESERIEN NÅ (i 2012 eller etter den tid): Dersom du har spørsmål som gjelder regelverket, spørsmål om hvor man nå får tak i eventuelle nye skjema m.m.: Det har kommet en del nye regler og skjemaer de siste to årene (Jeg skrev denne serien våren 2010). Fordi jeg dessverre ikke har tid/overskudd/kapasitet til å holde meg oppdatert på dette området, rett og slett fordi jeg ikke jobber i bransjen lengre og ikke har noen nye byggeplaner på tegneblokken selv pr. i dag ;)), så ber jeg deg ta kontakt med/ringe til en byggesaksbehandler på teknisk avdeling/teknisk etat i kommunen du bor i dersom det er noe du lurer på, for de er hele tiden oppdaterte på regelverket. Blide og hjelpsomme pleier de også å være! ;)) Masse, masse lykke til med byggeprosjektet ditt! :0)

Stor klem, Ann.