onsdag 30. juni 2010

Utbygg/påbygg/tilbygg? Eller garasje? - Del 4

Del 3 finner du her. I del 3 fikk du lære litt om tekniske tegninger og hvordan du lager en enkel, men fullt brukbar, teknisk tegning, -en byggesakstegning.

I Del 1, 2 og 3 av denne serien har du fått lære om søknadsprosessen og hva du trenger å skaffe til veie (se Del 2) for selv å kunne levere byggeMELDING uten kostbar hjelp fra fagfolk, og i hvilke tilfeller du kan bruke ByggeMELDING i stedet for ByggeSØKNAD.

En av de tingene du må skaffe til veie er et situasjonskart, eller også kalt situasjonsplan. "Utbygg/påbygg/tilbygg? Eller garasje? - Del 4" skal handle om nettopp dette: Hva det er vi må tegne inn på situasjonskartet før vi søker, og hvordan!

Først en kort repetisjon/sitat av noe av det jeg skrev i Del 2: "Situasjonskart (Be kommunen om et, ettersom dette må være helt "ferskt"). Der skal omkringliggende bebyggelse fremgå og du må tegne garasjen/huset inn i riktig målestokk. Avstand til nabogrense, andre bygninger, vei o.l. skal påføres. (NB! Kart som utleveres hos kommunens oppmålingsavdeling er vanligvis oppdatert, men ikke alltid. Tiltakshaver (= du), tidligere kalt Byggherre, er selv ansvarlig for at kartet er oppdatert!)".

Derfor: Start aller først med å sjekke at ditt situasjonskart / situasjonsplan /tomtekart er oppdatert! F. eks. dersom naboen din bygde garasje for to år siden: Er den kommet med på situasjonkartet du har fått fra kommunen? Er naboens utbygg på tegningen? Ser alle veier og bygninger ut til å være riktig plassert på tegningen? Når du har sett over situasjonskartet / situasjonsplan /tomtekartet som du har mottatt fra kommunen og funnet ut at det er oppdatert og alt ser ut til å være i orden, da er du klar til å tegne inn ditt eget utbygg eller garasje.

Start tegnearbeidet med å ta en kopi av tegningen. Når du skal sende inn søknaden til kommunen krever kommunen at det er det originale kartet (det vil si det situasjonskartet / situasjonsplan som kommunen ga/sendte til deg) du sender inn, ikke en kopi. Men en kopi er grei å ha for å kladde på. Tegn først inn utbygget ditt på kopien. Når du ser at alt stemmer og utbygget (eller garasjen) er korrekt plassert i forhold til eksisterende bebyggelse og vei, da først tegner du på originalen, -så er du sikret at du kan presentere et rent, ryddig og korrekt situasjonskart ovenfor kommunen sammen med de øvrige søknadspapirene.

Hva er det du må tegne inn på situasjonskartet før du søker?
- Minsteavstand fra huset/utbygget/garasjen til senterlinje vei.
- Adkomst til eiendommen.
- Bygningen(e)s takflater og møneretning(er).
- Eiendommens/husets tilknytning til vann og avløpsnett.
- Parkerings og oppholdsareal på eiendommen.
- Minsteavstand fra utbygget til nabobygninger på egen tomt, og eventuelt også avstand til den/de nærmeste av naboens bygninger. (F. eks. dersom naboens garasje ligger helt i nabogrensen, og ikke 4 m unna nabogrensen som er standard avstand til nabogrense).
- Minsteavstand til nabogrense.


Når det gjelder avstand til vei er det generelle kravet en avstand på 50 meter fra riksvei og fylkesvei, og 15 meter fra kommunal vei. Når det gjelder de små veiene i boligfelt er det kommunen selv som sitter på reguleringsbestemmelsene for området du bor i, også når det gjelder vei. Det er i særlige tilfeller også mulighet for å søke om dispensasjon fra bestemmelsene. Det vanligste kravet er at bygninger skal plasseres minst 5 meter fra regulert vei (kommunale og private veier i boligfelt), men det varierer stort fra kommune til kommune, og fra boligfelt til boligfelt, hvor strenge kommunen er på dette; hvorvidt de er villige til å gi dispensasjon fra bestemmelsene som gjelder i området, eller ikke. Som oftes er svaret fra kommunene at dersom utbygget eller garasjen kan flyttes lenger inn på tomten til tiltakshaver (du), så gis det ikke dispensasjon. (Garasje/carport: Det vanligste kravet er at frittliggende garasje/carport skal plasseres minst 5
meter fra regulert vei (kommunale og private veier i boligfelt) når garasjen er tenkt plassert med utkjøringen vinkelrett på veibanen. Når utkjøring er plassert parallelt med veibanen skal frittliggende garasje/carport plasseres minst 2 meter fra regulert veigrunn).

Kravet til avstand til nabogrensen er 4 meter, men du kan søke om å få lov til å plassere utbygg eller garasje nærmere nabogrensen enn 4 meter dersom naboen din samtykker i dette. (= Du må rett og slett spørre vedkommende som eier naboeiendommen/nabohuset som vil bli berørt av byggeplanene dine om han/hun synes det er OK at du kommer nærmere nabogrensen enn 4 m). Men les for all del mer om dette i avsnittet nedenfor!

Det generelle kravet til avstand til nabobygninger på egen eiendom eller på naboens tomt er 8 meter. Dette kravet er av brannsikkerhetshensyn, og fravikes normalt ikke. Det vil si at dersom naboens hus står 4 meter fra tomtegrensen, så kan ikke du ha et utbygg som går nærmere denne nabogrensen enn 4 meter selv om naboen din skulle synes det er OK. Kommunen vil nemlig ikke kunne godkjenne søknaden i et slikt tilfelle. (Ingen regel uten unntak, men dersom du søker om dispensasjon fra minsteavstandskravet og dersom du får dispensasjonssøknaden godkjent, så vær klar over at byggingen da vil bli mye, mye kostbarere enn først planlagt, fordi du - hvis du får dispensasjon - vil få strenge krav til hvilke byggematerialer du bruker: Brannsikre materialer, doble brannvegger, brannsikkert tak etc.).

Ta med deg byggtegningene dine og situasjonskartet og ta turen innom byggteknisk etat/avd. i din kommune, og spør før du søker, dersom du er i tvil om noe. Vær åpen, hyggelig, blid og spør, -og jeg er helt sikker på at du får hjelp til å finne ut av det du lurer på. Det koster ikke noe å spørre, men det koster å søke enten du får søknaden godkjent eller ikke. (Nevner det fordi mange ikke er klar over at man ikke betaler for godkjennelsen, men for saksbehandlingen...). Ikke la frustrasjonen din gå utover saksbehandler dersom vedkommende sier at dine planer ikke er mulige å godkjenne. Byggesaksbehandlers jobb er å sørge for at alle følger regelverket når de bygger, han/hun har ingen som helst innflytelse på, eller myndighet over, regelverket. Saksbehandlerne på kommunen må gjøre akkurat som du og jeg, de må bare følge regelverket de er pålagt å følge enten de liker det eller ikke. Kompetansen og erfaringen byggesaksbehandlerne besitter gjør at saksbehandlerne ofte har nyttige råd og innspill å komme med, ting du kanskje ikke har tenkt på i det heletatt, derfor: Spør rett og slett noen på byggteknisk etat/avd., gjerne en byggesaksbehandler, i din kommune hvis du er i tvil!

Adkomst til eiendommen, allerede eksisterende bygning(ers) takflater og møneretning(er) og eiendommens/husets tilknytning til vann og avløpsnett skal finnes inntegnet på situasjonskartet du mottar fra kommunen i og med at det her er et utbygg/påbygg/tilbygg på et allerede eksisterende hus (eventuelt bygging av en garasje) det er snakker om. Men sjekk at opplysningene faktisk er der og at de ser korrekte ut, ettersom dette faktisk er Tiltakshavers (= ditt) ansvar.

H
vordan så tegne dette inn på situasjonskartet? Det tar kanskje litt tid å sette seg inn i regelverket for minsteavstander m.m., men selve tegnearbeidet er egentlig en bitteliten jobb og fort gjort. Jeg synes det er enklest å forklare ved hjelp av tegninger. Da får du se det hele trinn for trinn. Jeg har derfor tegnet 2 stk. situasjonsplan /situasjonskart for å vise hvordan du gjør det: En FØR-tegning og en ETTER-tegning.

FØR-tegningen viser et situasjonskart /situasjonsplan slik det vil se ut når du mottar det fra kommunen før utbygget ditt (eller den nye garasjen din) er tegnet inn. ETTER-tegningen viser samme situasjonskart/situasjonsplan slik det vil se ut når du har tegnet inn utbygget på huset og markert minsteavstander m.m. på situasjonskartet. Det er kun en slik ETTER-tegning du skal sende inn når du søker. (Jeg har i disse eksemplene brukt eksempelhuset som jeg tegnet til "Utbygg/påbygg/tilbygg? Eller garasje? - Del 3". Gjør for ordens skyld oppmerksom på at dette situasjonskartet, som huset, er fiktivt. Huset/eiendommen eksisterer ikke i virkeligheten).

NB! NB! Både "Før"- og "Etter"-tegningen vist her i dette innlegget kan du få se nærmere på i et litt større format dersom du klikker på dem! Dersom du ønsker dem kjempestore, må du deretter holde inne "Ctrl"-knappen på tastaturet ditt mens du trykker på "+"tegnet. (Bruker du "-"tegnet så kan du forminske den igjen). Stedsnavn m.m. på tegningene er fiktive. (Det er jeg selv som har tegnet disse tegningene i anledning dette blogginnlegget).

Et situasjonskart / situasjonsplan er vanligvis i målestokk 1:500. Eksempelhuset mitt er 10,6 m x 6,4 m. Det vil si 10600 mm x 6400 mm. Huset på situasjonskartet må jeg tegne i samme målestokk som kartet for øvrig. 10600:500 = 21,2 mm. 6400:500 = 12,8 mm. Takutstikket rundt et hus er ca. 0,5 m. Det betyr at jeg må legge til 1 mm i hver retning når jeg tegner firkanten inn på tomtekartet. 1 mm = 0,1 cm. Det vil si at hovedhuset (eksempeltegningen) skal være (2,12 + 0,1 cm) x (1,28 + 0,1 cm) på kartet. Utbygget er 2 x 5 meter. D.v.s. firkanten min er (4 +1) mm x (10 +1) mm. Tegn inn målelinjer som vist på ETTER-tegningen min, og skriv på målene. Utbyggets bredde, lengde, minste avstand til tomtegrensen og minste avstand fra utbygg/påbygg/tilbygg (eller garasjen dersom det er det du søker om) til midt på veien (senterlinje vei).

Skriv ut "Byggemeldingsskjema" (NBR 5153) og "Kvitteringsskjema for nabovarsel" (NBR 5155) fra internettlinkene du fikk i Del 2 dersom du ikke allerede har gjort det, for i neste del av denne serien,"Utbygg/påbygg/tilbygg? Eller garasje? - Del 5", her på Glassveranda skal det handle om Nabovarsel og hvordan du enkelt og greit fyller ut selve søknadspapirene!

Ha en fortsatt fin uke! :)

Klem, Ann,
Interiørbloggen Glassveranda.


Del 5 finner du her.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Takk for at du blogger dette :D
Har nå tegnet inn huset på situasjonplanet etter dine instrukser.

Vi holder på å bygge vår stue + gangen og så jeg har virkelig hatt nytte av dette. Har allerede fått hjelp til byggemelding og nabovarsel etter at du skrev om dette i del 2 :D så nå kan jeg søke.

God sommer!

hilsen Aina

Inga sa...

Hei og tusen, tusen takk for alle hyggelige kommentarer jeg fikk fra deg i går! Vi skal legge nytt panel og bygge ny veranda om ikke så lenge og da skal jeg sjekke ut tipsene dine. Jeg vil nemlig bygge ut verandaen og lage meg en mere allværsvennlig uteplass. Hagen skal også bli så lettstelt som overhodet mulig.

Ha ei fin helg! :o)

Klem Inga

Ann sa...

TIL ALLE DERE SOM LESER DENNE BLOGGESERIEN NÅ (i 2012 eller etter den tid): Dersom du har spørsmål som gjelder regelverket, spørsmål om hvor man nå får tak i eventuelle nye skjema m.m.: Det har kommet en del nye regler og skjemaer de siste to årene (Jeg skrev denne serien våren 2010). Fordi jeg dessverre ikke har tid/overskudd/kapasitet til å holde meg oppdatert på dette området, rett og slett fordi jeg ikke jobber i bransjen lengre og ikke har noen nye byggeplaner på tegneblokken selv pr. i dag ;)), så ber jeg deg ta kontakt med/ringe til en byggesaksbehandler på teknisk avdeling/teknisk etat i kommunen du bor i dersom det er noe du lurer på, for de er hele tiden oppdaterte på regelverket. Blide og hjelpsomme pleier de også å være! ;)) Masse, masse lykke til med byggeprosjektet ditt! :0)

Stor klem, Ann.