søndag 23. mai 2010

Utbygg/påbygg/tilbygg? Eller garasje? - Del 3

I Del 2 av denne serien fikk du vite hva du trenger å skaffe til veie for å kunne levere byggeMELDING, og i hvilke tilfeller du kan bruke ByggeMELDING i stedet for ByggeSØKNAD. En ByggeMELDING er også en slags søknad som skal godkjennes av bygningsmyndighetene i kommunen din, men den er mye enklere, mye mindre tidkrevende og langt mer overkommelig for Hvermannsen enn en ByggeSØKNAD.

De aller fleste utbyggingsprosjekter er av en slik art at du slipper unna med en slik forenklet søknad, en såkalt ByggeMELDING ("Melding om tiltak"). Det vil si at det er en stor sjanse for at du kan bygge på huset ditt uten at du nødvendigvis trenger å involvere arkitekter, entreprenører og andre kostnadskrevende fagfolk i arbeidet i det heletatt, og i hvertfall ikke i søknadsprosessen.

Mange er ikke klar over dette, og bransjen selv gjør minst mulig for å forenkle og forklare. Dette er årsaken til at jeg bestemte meg for å lage en trinn-for-trinn beskrivelse av søknadsprosessen, og så kort, klart og konsist som mulig forsøke å forklare hvordan dere skal gå fram for å unngå at store kostnader påløper et enkelt byggeprosjekt allerede før spaden settes i jorden!


Aller først: I Del 2 gjorde jeg deg oppmerksom på at du kom til å trenge Reguleringsbestemmelsene for området du bor i. De trenger du nå før du begynner å tegne, slik at du ikke bruker en masse tid på å planlegge et utbygg eller en garasje som du likevel aldri kommer til å få lov av kommunen til å bygge.

Den vanligste fellen å gå i er det å ikke ha satt seg inn i hvilken tomteutnyttelse som er tillatt å ha i boligområdet hvor du bor. Har du bare lov å bygge på 30% av tomten, godtar de ikke at du vil bygge på 35% av tomten din. En annen ting er høyder. Ønsker du å bygge en garasje som er 4 meter høy, får du det aldri godkjent dersom det står i reguleringsbestemmelsene at maks høyde tillatt på garasjer i ditt boligområde er 3 meter. Kanskje vurderer du "bare" å søke om å få bygge en stor, men vanlig, terrasse med vanlig rekkverk. Det vil du ikke få godkjent dersom det står i reguleringsbestemmelsene for ditt område at rekkverk på terrasser ikke er tillatt. Det er "lov å prøve seg" vil kanskje noen si, men det er i 99,9% av tilfellene bortkastet tid og penger å søke om noe som er i strid med reguleringsbestemmelsene i området. Kjedelig, men sant. Du må betale for saksbehandlingen av din søknad hos kommunen selv om du får avslag, så les reguleringsbestemmelsene for området du bor i nøye, og sjekk at du ikke søker om noe som er i strid med reguleringsbestemmelsene, da sparer du deg for unødvendig bryderi og ergelse. Når det er sagt:

I dag skal du få lære litt om tekniske tegninger og hvordan du lager en enkel, men fullt brukbar, teknisk tegning. En byggesakstegning:

Alle bygg som er satt opp/bygd i etterkrigstiden finnes det tekniske tegninger til, mange eldre hus også, men før den tid var det litt forskjellig praksis fra kommune til kommune hvor strenge de var på å kreve tegninger og hvor detaljerte tegningene trengte å være. Spørsmålet er ofte bare: HVOR er tegningene til huset ditt? Dersom du f. eks. har kjøpt et hus som ble satt opp på 80-tallet, og du ikke har tegningene til huset, så betyr det ikke at tegningene ikke finnes. Ta kontakt med den kommunen huset er bygd i, snakk med noen på byggteknisk avdeling/teknisk etat, og be dem fint om å ta kopi av tegningene dine som skal finnes i et eller annet arkiv hos dem. En kopi av tegningene ble nemlig sendt dit på 80-tallet da huset ditt skulle bygges. Det er ikke sikkert de har kapasitet til å lete straks, men ber du fint er de fleste kommuner behjelpelig med slike ting. Jeg vil anta at 99% av alle huseiere enten har tegninger av huset sitt, eller kan finne de ved å ta kontakt med kommunen hvor huset er bygd. (Men dersom huset ditt er hundre år gammelt, er det ikke sikkert du finner ferdige tegninger til huset. Da er det dessverre bare en ting å gjøre: Du må tegne HELE huset fra grunnen av, ikke bare utbygget).

FØR-tegningene som jeg har tegnet her i dette innlegget er svært detaljerte. (Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at dette er et fiktivt hus, en eksempeltegning jeg har laget for anledningen, dette er ikke vårt hus). De er detaljerte fordi det var/er påkrevd når et nytt hus skal bygges, og dette var i sin tid et nybygg. (På liksom :) Dersom du ikke har tegninger av huset ditt og skal tegne alt fra grunnen av, er det ikke nødvendig med så detaljerte opplysninger. Tegn fasader (husets utvendige sider) like detaljert som det jeg har gjort her, og i riktig målestokk. Målestokk 1:100. Det vil si at 1 cm på arket ditt skal tilsvare 1 meter i virkeligheten. Gjør det samme med plantegningene. MEN: Det holder at du skriver på hovedmålene (største bredde (her 6400) og største lengde (10600), og at du skriver "Eksisterende bygg" utenfor de to målene slik jeg har gjort slik at det ikke hersker noen som helst tvil om at dette er et bygg som allerede står der, og at det er kun tegnet for å vise hvor utbygget kommer i tillegg og hvor stort utbygget er i forhold til eksisterende bygg. Andre mål som vindusbredder o.l. trenger du strengt tatt ikke på en utbygg/påbygg/tilbygg-tegning som dette. MEN: Selve utbygget, det nye bygget, MÅ ha alle slike detaljer.

Hvorfor tok jeg med disse detaljene da? Det er to grunner til det. Jeg har tegnet et takoverbygg på inngangspartiet her på eksempelhuset mitt. Det er det "jeg" ønsker å bygge på. Det er derfor jeg skal søke om byggetillatelse (ved bruk av byggeMELDING). MEN: Kanskje har du et hus som du ønsker å bygge ut stuen på i stedet for, og da må du tegne mange flere detaljer. Den ENE grunnen til at jeg tok med alle detaljene er med andre ord for at du skal få se hvordan et bygg skal målsettes uansett størrelse på utbygget. Du skulle ha et skikkelig eksempel. Den ANDRE grunnen er det at de aller aller fleste av oss har tegningene som hører til huset vårt, eller vi kan skaffe kopi av det som finnes i arkivet hos kommenen, og for de fleste av oss vil tegningene vi har/skaffer oss kopi av se ut akkurat slik som dette. Det vil være plantegninger, fasadetegninger og en snitt-tegning, -og de vil være detaljert målsatte som vist her på min eksempeltegning (FØR-tegningene). Det vil si at de fleste av oss vil ha dette utgangspunktet når vi skal i gang med å forandre på tegningene for å søke om et utbygg/påbygg/tilbygg på huset vårt. Det gjør eksempelhuset høyst realistisk. Jo mere realistisk eksempelet er, desto flere matnyttige ting kan du lære om byggesakstegninger.


NB! NB! Begge "Før"-tegningene og begge "Etter"-tegningene vist her i dette innlegget kan du få se nærmere på i et mye større format dersom du klikker på dem! Dersom du ønsker dem kjempestore, må du deretter holde inne "Ctrl"-knappen på tastaturet ditt mens du trykker på "+"tegnet. (Bruker du "-"tegnet så kan du forminske den igjen). Navnene på tegningene er fiktive, adressen m.m. også. (Det er jeg selv som har tegnet alle disse tegningene i anledning dette blogginnlegget).

Når du har skaffet tegningene, ta aller først å sjekke at de faktisk er i målestokk (at 1 cm på arket tilsvarer 1 meter i virkeligheten, bare for sikkerhetsskyld). Dra deretter innom biblioteket, et kontor eller lignende sted hvor du kan få tatt en 1:1 kopi av tegningene dine (med vanlig kopimaskin). Tegn aldri på originalen og heller ikke på kopien du eventuelt får fra kommunen eller finner i huspermen din. Ta f. eks. fire kopier av hver tegning, i tilfelle du tegner veldig feil og trenger flere forsøk når du skal begynne å tegne det nye utbygget på tegningene.

De aller fleste av oss har ingen fancy tegneprogrammer på PCen hjemme, og kan heller ikke bruke slike tegneprogramvarer. De er kostbare å kjøpe og tidkrevende å lære seg, og det ville selvfølgelig være helt meningsløst å bruke til og penger på noe slikt dersom det kun er ett utbygg på ett hus som skal tegnes. Derfor har jeg tatt i bruk redskaper til tegnejobben som finnes i de fleste hjem:
Du trenger et kjøkken- eller spisebord, en stol, en vanlig linjal, en vanlig taperull, 3-4 vanlige tomme hvite A4-ark, en korrekturlakk/penn/mus, en blyant, et viskelær, en hullsjablon og kanskje en vanlig gradskive hvis du har og eventuelt en kopp kaffe og litt koselig musikk ;)

Først PLANtegningen:

Legg FØR-tegningen din, PLANtegningen, på bordet, sett en tape i hvert hjørne av arket og fest den til bordet slik at tegningen ligger i ro der mens du tegner. Bruk linjalen og tegn på arket med blyanten hvor du vil at nybygget skal stå. Et takoverbygd inngangsparti som det jeg har tegnet er en såkalt kald bygningskontruksjon, d.v.s. at det er utetemperaturer i dette utbygget. Dersom utbygget mitt hadde vært lukket i front og utbygget skulle vært en varm konstruksjon, et innerom/boligrom, krever byggeforskriftene av du skal ha et 25 cm tykt isolasjonslag i veggene. Det samme gjelder dersom du hadde laget utbygget på den andre siden av huset på eksempeltegningen min og bygd ut stuen.

Hva betyr dette for tegningen din? Jo: Tegn veggene på arket 3 mm tykke. Selv om de andre gamle veggene på resten av huset ditt kanskje bare er 10 eller 15 cm tykke (1 eller 1,5 mm tykke på tegningen), så gi veggene i nybygget 3 mm tykkelse. Det må du, ellers får du ikke bygget godkjent. Veggtykkelsen i eksisterende bygg bryr ikke kommunen seg om når du søker. Tegn inn eventuelle vinduer og dører som du ønsker i nybygget. De markeres på tegningen på en litt annen måte i dag enn før: Se illustrasjonen (1) til venstre. Når du vet hvor du skal ha dører og vinduer, fargelegger du det som ikke er vinduer eller dører sort med blyanten din. Den sorte streken som går rundt nybygget ditt skal nå ha en tykkelse på 3 mm. Ikke bli bekymret om strekene dine ikke er 100% perfekte. Det er ikke mine heller. Det er godt nok at de er ca. 3 mm, og at alt er i målestokk.

Bruk deretter korrekturlakk/penn/mus på tegningen for å fjerne eventuelle bygningsdeler som ikke skal være der mer. F. eks. veggen mellom ny og gammel gang, dersom du skal bygge ut gangen. (Husk for all del på at den dagen tegningen er godkjent av kommunen og du skal bygge det du har søkt om, så riv for all del ikke noe på huset uten at du vet hva du holder på med! Da kan eksisterende bygg kort fortalt kollapse! Er du det minste i tvil så spør noen som har greie på slikt, eventuelt nøy deg med å sette inn en dør mellom nytt bygg og gammelt bygg i stedet for å rive deler av den gamle ytterveggen). Husk at alle rom SKAL ha rømningsvei i tilfelle brann. Et vanlig stort vindu som enkelt kan åpnes, eller en dør. (Gjelder oppholdsrom, ikke boder o.l.). Tegn døren f. eks. til/fra et soverom, dersom du skal ha det i nybygget ditt, på en slik måte at den på tegningen går ut i gangen utenfor, ikke inn i rommet. Så unngår du at tegningen ikke godkjennes av slike uheldige tegnefeil. Også dette er noe de kan kreve av "fluktrute"-hensyn.

Tegn så inn et skap, en sofa, en seng eller lignende i nybygget slik gjort i andre allerede eksisterende rom på plantegningen, for å indikere hva rommets funksjon er. Skriv på med blyant hva rommet "heter" og ca. størrelse: Bruk linjalen din og mål på tegningen (det hvite området, ikke inkludér veggene). Hvor mange cm er rommets bredde? Rommets lengde? F. eks. 2 cm og 5 cm. Dette er i virkeligheten da 2 meter og 5 meter. 2 x 5 meter er 10 kvadratmeter. 10 m². Skriv på slik jeg har gjort i rommene på eksempeltegningen. Se illustrasjonen (2) til venstre. Det trenger ikke være så pent og så flott og perfekt, men det må være korrekt det som står der og leselig. Det er bare en tegning, ikke la det skremme at arkitekter og andre bransjefolk som snakker om pennestrektykkelser (en for vegger, en for målesteker, en for... etc., målestaver, sinus, cosinus etc. Jeg kan alt dette, men tro meg: Du trenger det ikke! Ikke for å søke om et lite tilbygg på en privatbolig. Jeg bruker det aldri når jeg tegner for venner og andre. Det trenger ikke være så perfekt alt, det du trenger er at kommunen enkelt og greit forstår byggeplanene dine, og at du får en byggetillatelse.

Lag målelinjer ved å ta en nærmere titt på mine. Skriv på alle mål, så detaljert som mulig. Så et totalmål. Sjekk at delmålene sammenlagt blir totalmålet. Hvis ikke: Justér litt hit og dit slik at det stemmer. Tegningen må være korrekt målsatt. Marker til slutt på egen målelinje ytterst at dette er et "Nytt bygg", og således også hva som er "Nytt bygg". Det gjør det enkelt og greit for saksbehandler å rask og enkelt orientere seg om hva det egentlig søkes om, han/hun sparer seg for irritasjon og han/hun sparer tid. Du trenger saksbehandleren på ditt parti. Sørg for at alle opplysningene vedkommende trenger for å ta stilling til saken faktisk står på tegningen, fjern det som ikke er nødvendig. F. eks. hele den gamle SNITT-tegningen: Tape rett og slett et blankt A4-ark over hele den gamle snitt-tegningen! Endre stil slutt tekstfeltet på PLANtegningen. Skriv inn eventuell ny "Byggherre" (du/mannen/fruen din/huseier), og ny "tegnet av" (du). Husk også å endre datoen til dagens. Ta PLANtegningen løs fra bordet.

Når PLANtegningen din nå er ferdig tenker du kanskje at "...oj... korrekturlakk, påtapet A4-ark, annerledes skrift enn på resten, ble mine streker like fine som på originaltegningen", o.s.v. Det gjør ikke noe!! Korrekturlakken og A4-arket blir borte når du skal ta kopi at tegningen til slutt. Annerledes skrift er ikke viktig. Strekene dine er helt sikkert gode nok selv om de ikke er "maskintegnet". Tegningen din mangler nå kun et snitt. Det venter vi med til du har sjekket at fasadeendringene dine er gjennomførbare:


Nå kommer vi til det som en arkitekt ville ha tatt hensyn til med en gang, i starten av tegneprosessen, og som kan gjøre at du risikerer å måtte tegne alt eller noe av nybygget en gang til hvis PLANtegningen din nå ikke er gjennomførbar på FASADEtegningen. Jeg nevner det ikke lenger opp i denne teksten fordi jeg er redd for å forvirre mer enn jeg forklarer hvis jeg ikke tar for meg én og én tegning om gangen. Tegneprosessen videre er følgende:


Nå FASADEtegningen:

Tape FASADEtegningen til bordet. Legg PLANtegningen din ved siden av og begynn så smått å overfør høyder og bredder fra denne til fasadene. (Litt vanskelig å gjøre dette for første gang, men du kommer fort inn i det :))). Hvor treffer utbygget den gamle husveggen? Hvilke vegger kommer utbygget ditt til å vises på? Hvilke vegger blir berørt? Fjern den gamle husveggen på FASADEtegningen med korrekturlakk/mus og tegn på den nye veggen på slik den kommer til å se ut når nybygget du nettopp har tegnet på PLANtegningen er ferdig bygd. Og viktigst av alt: Hvor treffer mønet (høyeste punkt på taket) på det nye bygget ditt? Ikke midt i et vindu i 2. etg. vel? Dersom det skulle skje kan du selvfølgelig fjerne/flytte et vindu i etasjen over, men det blir jo straks mere arbeid! (Husk også kravet til rømningsvei ut i det fri fra oppholdsrom, f. eks. soverom i 2. etg.). Hvis du oppdager av noe må justeres på PLANtegningen fordi du kom i konflikt med vinduer i 2. etg. etter lignende, gjør det nå først før du fortsetter med FASADEtegningen.


Du kan også starte med å tegne FASADER før du tegner PLAN, men jeg vil ikke anbefale det når det er snakk om et utbygg på et eksisterende hus, fordi du da setter layout foran funksjon. Layouten, husets arkitektoniske uttrykk, er selvfølgelig kjempeviktig (!), men det er også funksjon. Du får tenke på hva som er viktigst for deg, en balanse må man som oftes finne underveis i prosessen likevel :) De som har vært i gamet en stund tenker i 3D fra første strek, uansett om man starter med fasadene eller plantegningene ;)

FASADEtegninger skal aldri målsettes. Du skal heller ikke tegne inn flere trær eller annen vegitasjon enn høyst nødvendig, uansett hvor fristende det måtte være ;)) Det bare forkludrer tegningen og gjør arbeidet til saksbehandler vanskeligere. Sjekk at høydene på nybygget stemmer: at dersom det er et innerom du bygger på så er ferdig høyde mellom tak og gulv minimum 2,4 m (som er kravet). Sjekk at alle eventuelle dører og vinduer har kommet med på FASADEtegningen, og at takutstikket (takkanten som er utenfor selve bygget) ikke er for sidt og dermed er til hinder for at vinduene kan åpnes skikkelig. (Vanlige begynnerfeil ;)) Sjekk at utbygget ditt har kommet med på tre av fire fasader (det vanligste), og på riktig ende av huset! Når alt stemmer er du ferdig. Endre så tekstfeltet på FASADEtegningen. Skriv inn eventuell ny "Byggherre" (du/mannen/fruen din/huseier), og ny "tegnet av" (du). Husk også å endre datoen til dagens. Ta FASADEtegningen løs fra bordet. Du er nå klar til å tegne SNITT-tegningen:

Til slutt SNITT-tegningen:

SNITT-tegningen er kanskje den mest skremmende, men fortvil ikke. Tape et tomt A4-ark fast i bordet. Bestem deg bare for et sted å "ta snittet". Tenk deg at du tar en sag og skjærer tvers over nybygget ditt. Hva ser du da når du stirrer rett inn i det? Det under bakken kan du bare herme etter min tegning. Det viser bare saksbehandler at du faktisk har tenkt over at du må lage drenering rundt nybygget for at det ikke skal bli stående vann å demme. Vann ødelegger hus. Vi tegner derfor inn markisolasjon som beskytter sokkelen mot kulde, en fiberduk som skiller dreneringsmasser (pukk/grus) fra vanlige jordmasser, sand/pukk og et dreneringsrør. Da blir saksbehandler fornøyd. Men gjør dette i praksis også, ikke bare på tegningen, for din egen skyld.

Gulvet i "mitt" utbygg er støpt. Det illustreres med masse små trekanter og prikker på bygningsdelen. Se illustrasjonen (3) til venstre. Hadde mitt utbygg vært en varm konstruksjon (innetemperatur), ville jeg også ha tegnet inn 40 cm trykkfast markisolasjon under den støpte platen (nedi bakken). Deretter tegner du veggtykkelse (1-1,5 mm på tegningen hvis kaldbygg, 3 mm hvis oppvarmet bygningsdel), takbjelker (2 mm på min tegning, men 4 hvis oppvarmet innerom under) og så tegner du på takvinkelen (bruk en gradskive lik den på bildet mitt og mål på tegningen). Sett på mål som viser høyden fra ferdig gulv til ferdig tak slik jeg har gjort (mitt mål her er 2300 (2,3 m), men husk at høyden MÅ være minimum 2400 (2,4 m) i et boligrom (innendørs) hvis ikke får du det ikke godkjent!), eventuelt også et mål som viser høyden fra overkant vinduer ned til gulv. Skisser konturene av eksisterende bygg rundt dette snittet, slik at du kan lage mållinjer og skrive på høyden fra terrenget opp til mønet på nybygget. Ta med det tilsvarende målet for mønet på eksisterende bygg og avstand til bakkenivå. Dette gjør tegningen og situasjonen i landskapet mere oversiktlig for saksbehandler og gjør dermed også saksbehandlingen enklere. SNITT-tegningen er ferdig. Ta tegningen løs fra bordet og tape den fast på plantegningen.

Tilbake til PLANtegningen:

Snittet skal markeres på PLANtegningen. Ser du de to pilene på tegningen med en "A" på? Det markerer "Snitt A-A" på PLANtegningen. Se hvordan jeg gjorde det på min "ETTER"-tegning, -markeres som vist på illustrasjonen (4) til venstre: strek prikk strek prikk strek prikk o.s.v.


Det var det hele. Nå tror jeg at jeg har nevnt alt du trenger å vite for selv å kunne lage en enkel, men fullt brukbar, byggesakstegning for å kunne søke om et utbygg/påbygg/tilbygg på huset ditt! :)) Det koster ikke noen verdens ting å tegne utbygg når man er i stand til å gjøre det selv, og spennende og morsomt er det også å faktisk kunne gjøre det selv ;)

I neste del av denne serien,"Utbygg/påbygg/tilbygg? Eller garasje? - Del 4" her på Glassveranda skal det handle om Situasjonskart. Hva det er vi må tegne inn på situasjonskartet før vi søker, og hvordan!

Ha en fortsatt fin helg alle sammen! :)

Klem, Ann,
Interiørbloggen Glassveranda.


Del 4 finner du her.

11 kommentarer:

Bluggi buggi blogg sa...

Takk for kjempe bra tips. Har tenkt på å bygge terasse på huset og da var dette midt i blinken for meg, takk takk :)
Velkommen til give away hos meg :)
Trude :)

Anonym sa...

Takk for flott innlegg !!

Mvh, Marie

Jeanette sa...

å artig en "serie" du har på gang her. Jeg jobber i Blink Hus og sitter med tegninger, sit.kart, byggesøknad, byggemeldinger, reg.planer... osv hver eneste dag:)
Man må ha tunga rett i munnen ja, eller så kommer det store kommunedyret og tar deg:) hehe:) Blir gøy og se fortsettelsen, selv om jeg kan dette:)
Klem J.

Ingunn sa...

Takk for flotte tips :)

Ha en fin kveld.

Klem Ingunn

Anonym sa...

Hei Ann!

Kjempeflott at du deler dette med oss. Vi er helt "grønne" på dette området og skal bygge på huset vårt vår ca 45m2 i grunnflate, så dette er midt i blinken for oss.
Nå ser det faktisk ut som om vi kan klare dette helt selv ;D
Jeg lurer på en ting: Jeg ser i del 2 at kjeller ikke teller med som areal innenfor 50m2 grensen. Gjelder dette sokkel også eller må kjelleren være under bakken?

Igjen, tuuusen takk for at du deler med oss!

klem, Tove ;D

Ann sa...

Takk for alle inspirerende tilbakemeldinger! :)

Jeanette: Jeg føler med deg!! :D Men du da må ikke skremme bloggleserne mine slik! :)) "Kommunedyret" er snilt og greit det, så lenge man vet hva "dyret" liker og ikke liker! :D Jeg håper at denne nye Byggemelding-serien på Glassveranda skal bidra til at søknadsprosessen blir lettere å forstå, og ikke minst å gjøre selv, uten å erte på seg "Det store kommunedyret" ;))

Tove: En kjeller er under bakken og regnes derfor ikke som etasje. En sokkel er derimot oppå bakken og defineres derfor dessverre som en etasje.

Altså: En sokkeletasje oppå bakken + 1. etg. krever byggeSØKNAD. Planlegger du derimot å bygge en kjeller under bakken + én etasjehøyde oppå bakken holder det å levere byggeMELDING så fremt at tilbygget ikke er over 50 kvadratmeter i grunnflate og ikke inneholde rom som krever vanninstallasjoner (Les mer om dette i Del 2). Én etasjehøyde oppå bakken, men ingen kjeller: ByggeMELDING.

Men når det er sagt: Dersom du bygger på en tomt som er veldig skrå og du derfor vil få en blanding, en slags "sokkel-kjeller" hvor det meste er under bakken og dermed er kjeller, mens en liten del av tilbygget er over bakken i husets forkant, kan det hende kommunen din velger å bruke skjønn og velger å definere "Sokkel-kjelleren" din som kjeller heller enn sokkel, og at du dermed vil slippe unna med en ByggeMELDING. Har du en svært skrå tomt og er i virkelig tvil om det du har er en kjeller eller en sokkel, så vil jeg anbefale deg å tegne det du har planer om å bygge, og så rett og slett ta turen innom kommunen: Vis dem tegningene dine og spør dem om ditt spesielle tilfelle før du søker. De er stort sett veldig hjelpsomme! ;) Men ikke spør om å få godkjent noe som åpentlyst er en sokkel som kjeller, det kan jeg garantere er bortkastet tid for både deg og saksbehandler.

Håper svaret er til hjelp. Masse lykke til med utbygget uansett, Tove! Spennende med slike prosjekter! Litt styr mens det hele står på, men så herlig etterpå med all den ekstra plassen! :)) Og masse lykke til du også Trude! :0)

Ha en fin dag videre alle!

Klem, Ann.

Anonym sa...

Hei, og takk for en flott og hjelpsom artikkel.

Har del 4 kommet ut? Jeg har nettopp kontaktet kommunen og bedt om å få tilsendt dokumentene som trengs for å starte prosessen med en garasje.

klem
Kent

Ann sa...

Hei! -og takk for hyggelig tilbakemelding!! :) Nei, Del 4 er nok ikke blogget enda, men den kommmer! Jeg skal prøve å rekke å lage Del 4 i løpet av denne uken, men tør ikke love noe sikkert, -vi har en skikkelig maleuke hjemme hos oss denne uken og vi henger i lift og i stiger med malekost og bøtter alle mann alle!! :D Men jeg tror og håper jeg skal få det til i løpet av uken :)

Masse lykke til med garasjen, velkommen innom igjen for Del 4 og ha en fortsatt fin uke! :)

Klem, Ann.

Geir Olav sa...

Hei. Takker for en veldig bra side.

Skal byggemelde en mindre utvidelse av eksisterende terrasse på et hus fra 2008. Med hjelp av photoshop har jeg modifisert arkitektens originale tegninger (plan/fasade/snitt). Er dette lov eller kan dette være i strid med åndsverksloven.

Mvh
Geir Olav

Ann sa...

Hei, og mange takk for det! :))

Åndsverksloven Kap. 1, § 1 sier: "Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket. Med åndsverk forståes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, så som"... § 1.9: ... "bygningskunst, så vel tegninger og modeller som selve byggverket". Så det er helt klart at dersom et nabo av deg ønsker å bygge et hus nøyaktig likt ditt, så kan ikke han/hun bare kopiere tegningene dine og bruke dem selv om du som huseier skulle synes det var greit. Han/hun måtte i et slikt tilfelle ha tatt kontakt med arkitekten som har tegnet huset ditt. MEN: Åndsverksloven sier videre i Åndsverksloven Kap. 2, § 29: "Byggverk og bruksgjenstander kan endres uten opphavsmannens samtykke når det skjer av tekniske grunner eller av hensyn til utnyttelsen". Jeg vil anta at utvidelse av en eksisterende terrasse vil være OK med bakgrunn i § 29. Faktisk vil nok de aller fleste utvidelser og ombygginger på private hjem falle inn under Åndsverkslovens § 29. (Fagområdet lov og rett er generelt komplisert, så jeg tør ikke love deg dette med 100% sikkerhet, men med 99 :)). Det er imidlertid ikke vanlig at arkitekter sier noe på at du endrer en privateid villa som du selv har betalt store summer for å få arkitekttegnet. (Det er ikke bra for arkitektens rennomé ;)). Du finner Åndsverksloven i sin helhet her: http://www.lovdata.no/all/hl-19610512-002.html#29

NB! Husk å korrigere tekstfeltet nede i høyre hjørne på tegningen. Gjør du endringer på en teknisk tegning må du også skrive inn datoen for når endringen er gjort, samt lage et felt for "Endret/tegnet av" eller lignende, og signere i dette feltet med din egen signatur eller dine egne initialer, hvis ikke er det dokumentforfalskning! :O

Håper svaret er til hjelp, og masse lykke til med terrasse-prosjektet! :)

Klem, Ann.

Ann sa...

TIL ALLE DERE SOM LESER DENNE BLOGGESERIEN NÅ (i 2012 eller etter den tid): Dersom du har spørsmål som gjelder regelverket, spørsmål om hvor man nå får tak i eventuelle nye skjema m.m.: Det har kommet en del nye regler og skjemaer de siste to årene (Jeg skrev denne serien våren 2010). Fordi jeg dessverre ikke har tid/overskudd/kapasitet til å holde meg oppdatert på dette området, rett og slett fordi jeg ikke jobber i bransjen lengre og ikke har noen nye byggeplaner på tegneblokken selv pr. i dag ;)), så ber jeg deg ta kontakt med/ringe til en byggesaksbehandler på teknisk avdeling/teknisk etat i kommunen du bor i dersom det er noe du lurer på, for de er hele tiden oppdaterte på regelverket. Blide og hjelpsomme pleier de også å være! ;)) Masse, masse lykke til med byggeprosjektet ditt! :0)

Stor klem, Ann.