fredag 12. juni 2009

FAQ

H v a   e r   G l a s s v e r a n d a ?


Velkommen til Glassveranda!
Glassveranda er kort fortalt en nettside for deg som er interessert i hus, interiør, hage og uterom. 

På Glassveranda er det flere tusen sider lesestoff og inspirasjon innen temaene bolig/hus og hage: steg-for-steg byggeoppskrifter, interiørdesign, gode idéer til oppussingen, litt om uteromsplanleggingtips til funksjonelle innredningsløsninger, temarelaterte nyheter og litt om trender. Glassveranda inneholder i dag mange tusen interiør- og uteromsbilder. 

Nettsiden Glassveranda ble opprettet i 2009. 
Frem til 2019 var webadressen glassveranda.blogspot.com, men i anledning 10-årsjubileumet fikk Glassveranda ny layout og eget domene/ny webadresse: 
www.glassveranda-interior.com.

H v e m   s k r i v e r ? 

Skribent/founder/webmaster 
på Glassveranda er Ann Karín Bjørsvik. 

Bakgrunn: 
Norsk, kunstner, 7 års studier etter vgs.,
gift, mamma til to snart voksne barn. 

Kunst av Ann Karín Bjørsvik finner du her:

Nettgalleriet mitt: 
www.galleribjorsvik.com 
Kunstsiden min på Instagram:
www.instagram.com/annkbjorsvik/
Kunstsiden min på Facebook: 
www.facebook.com/galleribjorsvik/

H v o r f o r   s k r i v e   o m   h u s ,  i n t e r i ø r ,   
h a g e   o g   u t e r o m ?

"Jeg elsker hus, vakker arkitektur, stilfulle, flotte interiører med særpreg, vakre uterom og spennende hager, og dette er bakgrunnen for at jeg lagde nettsiden Glassveranda i 2009, -jeg hadde lyst til å dele lidenskapen min med andre "interiørgale" kvinner og menn. Glassveranda er hobbyen min, jeg skriver i stedet for å se på TV, strikke, lese romaner og lignende, som nok unektelig er mer vanlige fritidssysler". 

H v o r d a n   d r i v e s   G l a s s v e r a n d a - 
n e t t s i d e n ? 

"Jeg skriver hjemmefra, på eget initiativ og har ingen oppdragsgiver eller sponsorer. Det vil si at at jeg kan skrive når jeg vil, om hva jeg vil, og skriver aldri om bedrifter og/eller produkter mot betaling. Tipser jeg en sjelden gang om konkrete produkter eller leverandører så kommer tipset fra hjertet". 

H v o r   h e n t e s   a r t i k l e r / 
r e p o r t a s j e r   p å   G l a s s e r a n d a   f r a ? 

"Jeg skriver om små og store prosjekter i eget hus og egen hage. Vi kjøpte for ca. 20 år siden et gammelt trehus som vi brukte over ti år på å restaurere, vi har bygd om og bygd på huset i alle ender, bygd terrasser, uteboder, paviljonger, lysthus, drivhus og hage. Helt ferdig blir vi nok aldri, vi er ikke lenger så begeistret for store byggeprosjekter, men vi er fremdeles glad i små prosjekter i hus og hage. 

Det hender også jeg finner interiør/uteroms-inspirasjon, trendnyheter og lignende på nettet som jeg velger å dele med Glassveranda-leserne. 

Alle tekster skriver jeg selv. De aller fleste bildene jeg viser på Glassveranda er mine egne interiør/hagefotografier. Bruker jeg bilder på Glassveranda som ikke er mine egne, vil de lånte bildene være tydelig merket med kildenavn og kildens webadresse". 

N å r   -   o g   h v o r   o f t e   -   p u b l i s e r e s   
a r t i k l e r / r e p o r t a s j e r   p å   
G l a s s v e r a n d a ?

Ferske artikler/reportasjer vil jevnt og trutt bli publisert på www.glassveranda-interior.com , det er ingen faste publiseringsdager, publiseringsdag og -tidspunkter vil variere.

H v i l k e   m u l i g h e t e r   f i n n e s   
t i l   å   f ø l g e   G l a s s v e r a n d a ? 

Nye artikler/reportasjer vil bli varslet på Facebook og Instagram:

Glassveranda på Instagram:
www.instagram.com/glassveranda_interior/
Glassveranda på Facebook:
www.facebook.com/glassverandainterior/ 

Du er selvsagt velkommen til å følge både 
Glassveranda og kunstsidene mine på sosiale media.
Jeg ønsker deg god lesning og en fin dag videre! 


Med vennlig hilsen,
Ann Karín Bjørsvik.           

(Informasjonen sist oppdatert 07.01.22)